Dziś jest:  Poniedziałek, 30.01.2023
 
 
 
     
Aktualnosci
Nasz Oddział
Dokumenty
Galeria
Linki
Kontakt
  :: Aktualności ::  
  21 POSTULATÓW
 

21 postulatów ZNP 

 1. Zmniejszenie liczebności klas.
 2. Rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki, by mógł podjąć decyzję o czasowym nauczaniu zdalnym/hybrydowym z pominięciem sanepidu.
 3. Automatyczne przechodzenie na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach.
 4. Zwiększenie nakładów finansowych na oświatę.
 5. Doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji.
 6. Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej.
 7. Wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty.
 8. Wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty.
 9. Doposażenie placówek w sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom.
 10. Utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne.
 11. Zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu uczniom i nauczycielom.
 12. Modyfikację podstawy programowej.
 13. Opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość.
 14. Kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 15. Zintegrowanie działań nauczycieli specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia.
 16. Zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia.
 17. Uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego.
 18. Opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem.
 19. Stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę).
 20. Zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom.
 21. Prowadzenie dialogu społecznego i konsultowanie ze środowiskiem projektów aktów prawnych.

 


 

   
zobacz wszystkie »
 
  © 2007
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach