Dziś jest:  Poniedziałek, 30.01.2023
 
 
 
     
Aktualnosci
Nasz Oddział
Dokumenty
Galeria
Linki
Kontakt
  :: Aktualności ::  
  Inicjatywa ustawodawcza
 

 OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA

Godne płace i prestiż zawodu nauczyciela!

Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju (płaca dyplomowanego wzrośnie o ponad 1 tys. zł).

To pozwoli odbudować prestiż naszego zawodu!

Podpisz się pod obywatelskim projektem zapewniającym godne pensje w oświacie
 

ZBIERAMY PODPISY

Pod koniec lutego br. ruszyła akcja zbierania podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy zainicjowanym przez ZNP. Żeby Sejm mógł się nim zająć, należy zebrać minimum 100 tys. podpisów. Są na to trzy miesiące (do 20 maja br.). W praktyce jednak akcja zbierania potrwa do 26 kwietnia, a okręgi powinny sukcesywnie przekazywać podpisy do Biura ZG ZNP do 5 maja br.

NASZ POMYSŁ

Inicjatywa obywatelska jest efektem decyzji 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP (21-23 listopada ub.r.), który opowiedział się za zmianą sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. W rezultacie tej zmiany nauczycielskie zarobki zostałyby związane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

WAŻNE SZCZEGÓŁY

Zgodnie z tym pomysłem wysokość średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinna stanowić określony procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w III kwartale roku wcześniejszego. Dlaczego w III kwartale? To wynika z kalendarza prac nad budżetem państwa. Kiedy projekt ustawy budżetowej jest opracowywany, a następnie uchwalany w Sejmie, najbardziej aktualne informacje na temat wysokości średniej płacy w kraju należy czerpać z danych z III kwartału.

GWARANCJE PŁACOWE

Związek zaproponował, by wart. 30 ust. 5 KN zapisać, że stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa w rozporządzeniu ministerstwo edukacji, a kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowi co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze na pozostałych poziomach awansu i wykształcenia byłoby proporcjonalnie niższe, z tym że wynagrodzenie stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowiłoby co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

DOBRY EFEKT

Gdyby rozwiązania te obowiązywały obecnie, to od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli - według GUS - tyle, ile przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w trzecim kwartale 2019 r„ a wynagrodzenie zasadnicze stażysty - co najmniej 3599 zł. Tymczasem - zgodnie z rozporządzenie płacowym MEN - wynagrodzenie dyplomowanego z najwyższymi kwalifikacjami to obecnie jedynie 3 817 zł. Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby o ponad 1 tys. zł wyższa!

KONIECZNA ZMIANA

Według ZNP obecny system wynagradzania, w którym pensję nauczyciela wyznacza z jednej strony ustawa budżetowa, z drugiej - Karta Nauczyciela i rozporządzenie MEN, jest nieprzejrzysty, skomplikowany i arbitralny. Związek wskazał w uzasadnieniu projektu, że te wskaźniki „nie mają powiązania ze zobiektywizowanymi kryteriami, tak normatywnymi, jak i faktycznymi (np. aktualnymi wskaźnikami gospodarczymi czy ekonomicznymi). Czas to zmienić!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Marszałek Sejmu RP 20 lutego br. wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu „Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela".

To oznacza, że możemy zbierać podpisy!

 

WIĘCEJ INFORMACJI, w tym obywatelski projekt ustawy, wzór listy do zbierania podpisów, instrukcje: www. znp.edu.pl/ inicjatywa-obywatelska-2020 - godne-place/ lub u prezesa ogniska ZNP w Twojej szkole/placówce.

 

Źródło: Informacje Związku Nauczycielstwa Polskiego – nr 3, Głos Nauczycielski 2020 

   
zobacz wszystkie »
 
  © 2007
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach