Dziś jest:  Wtorek, 04.08.2020
 
 
 
     
Aktualnosci
Nasz Oddział
Dokumenty
Galeria
Linki
Kontakt
  :: Aktualności ::  
  AKCJA PROTESTACYJNA ZNP
 

Koleżanki i Koledzy!

Od 1 września 2015 r., zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP wznawiamy akcje protestacyjną i wchodzimy w spór z rządem. Jest to konsekwencja niespełnienia postulatów ZNP.Brak merytorycznych rozmów w sprawach istotnych dla środowiska oświaty upoważni Prezydium ZG ZNP do uruchomienia po 21 września 2015 r. proceduro określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

POSTULATY I ŻĄDANIA ZNP WOBEC RZĄDU

  • Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy

  • Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB

  • Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych

  • Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego

  • Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące szkoły i pracodawców

  • Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki oświatowej państwa

  • Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

   
zobacz wszystkie »
 
  © 2007
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach